ABR ECOSYSTEM

İNSANSIZ HAVACILIK SEKTÖRÜNÜN EKOSİSTEMİNİ KURUYORUZ

ABR Ecosystem, açık teknolojik
bir ekosistemdir. Bu sistem:

İnsansız uçakların güvenli uçuşlarını sağlamak için bir platform ve altyapıyı
Bu uçuşlarla ilgili son kullanıcılara ürünleri ve hizmet tedarikçilerini birleştirmektedir

Teknolojik Ekosistem nedir?

Teknoloji endüstrilerinde bir ekosistem, genellikle çeşitli uzmanlıklara sahip (platform tedarikçisi, sistem entegratörü, son kullanıcılar için ürün ve hizmet tedarikçisi ve vb.) piyasa katılımcılarının ortaklığına dayalı olarak birleştirilmedir. Aynı zamanda bir Ekosistemin yaratılması, kural olarak ürün ve uygulama hizmetleri sağlayıcılarının bağlanabildiği herhangi bir açıkteknoloji platformunun* geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesiyle başlar. 
Teknoloji gelişim tarihinde teknoloji ekosistemi olarak yeni pazarlar oluşturulduğuna dair birçok örnek vardır:
 

Microsoft: kişisel bilgisayarlar ve bilgisayar ağları pazarının ekosistemidir
Apple: kişisel dijital asistanlar (akıllı telefonlar) pazarının ekosistemidir
Amazon: E-ticaret ve bulut hizmetleri ekosistemleridir


Kural olarak bu gibi durumlarda Ekosistemin başlatıcısı ve ana «entegratörü»

Yeni bir pazarın potansiyelini zamanında gören
Bu pazar için tam teşekküllü bir teknolojik platform yaratan ve başlatan
Bu platforma «kritik» seviyede piyasa katılımcı kitlesini çekmeyi başaran teknolojik platformun sağlayıcısı olmaktadır


Ekosistemin imkânlarının (özellikle yeni bir pazar yaratmak ve büyümesini sağlamak için) herhangi bir ayrı pazar katılımcısının imkânlarını önemli ölçüdeaştığını belirtmek önemlidir.  

* Açık teknoloji platformu: Uygulama hizmetlerini (yazılım uygulamaları vb.) bağlamak için bir dizi sistem yazılımı (işletimsistemleri vb.), donanım ve standart açık ara yüzlerin birleşimidir.

Neden insansız havacılık piyasasını bir teknoloji ekosistemi inşa etme yoluyla yaratmak mantıklıdır?

İnsansız havacılık pazarının işleyişini sağlayan sistem, son derece karmaşıktır: birçok farklı teknolojiler (UTM kontrol sistemi, hava seyrüsefer sistemleri, dron’lar, dron’lar için ekipmanlar, telekomünikasyon ve diğer birçok teknoloji) etkin bir şekilde birleştirilmelidir. Bu teknolojileri çalışan bir sisteme entegre etmek, derin uzmanlık gerektirir. Dolayısıyla bu sistemi «tek başına» yaratmak çok zordur — büyük bir piyasa katılımcısı için bile. Bir Teknoloji Ekosistemin inşası yoluyla yeni bir pazarın yaratılması, katılımcıların (platformun yaratıcısı ve tüm sistemin entegratörü dâhil) uzmanlıklarını korumalarına izin verir. Bu, sistem oluşturmak için tüm süreçleri büyük ölçüde hızlandırır. 
Özellikle böyle bir senaryo, bugün insansız havacılık piyasa potansiyelinin gerçekleşmesini «kilitleyen» temel sorunların çözümünü önemli ölçüde hızlandıracaktır:

İHA uçuş kontrol sisteminin (UTM sistemi) oluşturulması
Söz konusu sistemi desteklemek için tam teşekküllü ve güvenli bir altyapının oluşturulması ve devreye alınması
Yetkililerden ve hava sahası düzenleme organlarından onay alınması
Sistemin temel bileşenlerinin teknolojik imkânlarının iyileştirilmesi («Dronlar», navigasyon sistemleri, iletişim sistemleri vb.)
İHA teknolojilerinin ve bunlara dayalı yeni hizmetlerin halk tarafından kabul edilmesi, özellikle güvenlik, ekoloji vb. alanlarda
Yeni piyasa katılımcıları için ekonomik verimliliğin sağlanması

Ekosistemin kullanıcılarına sağladıkları?  

İnsansız havacılık Ekosisteminin oluşturulması, insansız havacılık potansiyelini hayata geçirerek, devletler, iş dünyası ve vatandaşlariçin yeni faydalar yaratacaktır.

Devletler için faydaları

İnsansız havacılık alanında ülkeye ait kendi pazarını geliştirmek
Teknolojik gelişme düzeyini yükseltmek
Yeni istihdamın yaratılması
GSMH büyümesi üzerindeki etki
Devlet vergilerinin ve harçlarının artması

İş dünyası için faydaları

İşin çeşitlendirilmesi — tamamen yeni bir pazaragirmek
Yeni bir müşteri tabanına erişim kazanmak
İHA uçuşları için devlet düzenleyicisinin gerekliliklerine «anahtar teslim» tam uyumun sağlanması
İşletme maliyetlerinin düşürülmesi

Vatandaşlar için faydaları

Çevre üzerinde olumlu etki
Araba trafiğinin ve «trafik sıkışıklığının» azaltılması
Vatandaşlar için yeni hizmetlerin oluşturulması
Hizmetlerin maliyetinin ve tedarik sürelerinin azaltılması

Ekosistemimiz: ABR ECOSYSTEM 

ABRAHAM TECHNOLOGY Ekosistemi, İnsansız Hava Trafik Kontrol Sistemini sağlayan orijinal sistemolan ABR AirChannel UTM temelinde yaratılmaktadır.

ABR AirChannel UTM hakkinda


Ekosistemimizin uygulanmasına ilişkin örneklerden biri aşağıdadır. Ekosistemin açık olarak inşa edildiği ve geliştikçe şemada belirtilmeyen diğer katılımcıların, rollerin vehizmetlerin içinde görülebileceği unutulmamalıdır.