TARIM

İnsansız teknolojilerin tarım sektörüne girmesi, yalnızca teknolojik süreçleri otomatikleştirmeyi değil aynı zamanda göç nedeniyle kırsal alanlardan işgücü çıkışının etkisini azaltmayı da mümkün kılar.

Tarım sektörünün temsilcileri, son dönemlerde hassas tarım teknolojilerine giderek daha fazla başvurmaktadır. Hassas tarım, çiftçilerin, mahsulleri ve kaynak kullanımını etkin bir şekilde yönetmesinin yanı sıra ürünlerin üretkenliğini, verimini ve elde edilen ürünün kalitesini en üst düzeye çıkartan entegre yüksek teknoloji tarımsal yönetim sistemidir. Ayrıca bu terim, zararlıların, istenmeyen sellerin ve hastalıkların sayısını en aza indirmeyi de içerir. 

Bu sistemde toprakların uzaktan taranması için en etkili araç insansız hava araçlarıdır. Son birkaç yılda tarımsal drone teknolojileri gelişmiş ve tarımdaki faydaları, çiftçiler için daha belirgin hale gelmiştir. İnsansız havacılık sistemleri, çiftçilerin topraktan rastgele numuneler alarak yaptıkları denetimler sırasında anlaşılamayabilecek sorunları hızlı bir şekilde bulmaları için havadan mahsullerin durumu ve çiftlik hayvanlarının durumunu sürekli olarak izlemelerine olanak sağlar. Tarımda insansız hava araçlarının (İHA) kullanımı, haritalama ve araştırma çekimlerinden, ekinlerin ekimine ve tarım kültürlerinin ilaçlanması işlemlerine kadar hepsini kapsamaktadır. 

ABR Ecosystem
açık ekosistemimiz, verimlilik, maliyet etkinliği ve otomasyona odaklanan çok çeşitli İHA tabanlı çözümler ve hizmetler sağlayacaktır. Ekosistem, ABRAirChannel UTM insansız hava trafik kontrol sistemi şeklinde açık bir platform üzerine inşa edilir ve birdrone veya bütün İHA filosunu, çevrimdışı modda ve operatörün görüş alanının ötesinde kontrol imkânı sağlayacaktır. Ayrıca ABR Ecosystem, ofisten çıkmadan uçuşları ve veri işlemeyi kontrol etmenizi sağlayan ve İHA'nın belirli bir yerde üslenmesi ve bakımı için mobil otonom istasyon olan
ABR Droneport altyapı çözümlerini içerir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN EKOSİSTEM

TARIMSAL FAYDALARI

Gübreleme, bitki koruma ürünlerini püskürtme, ekim işleri
Toprak analizi, sulama verimliliğinin değerlendirilmesi
Tarlaların «sağlık» haritalarını oluşturmak için tarım arazilerinin multispektral ve hiperspektral kameralarla izlenmesi ve çekimi (bitki örtüsü endekslerinin hesaplanması NDVI:SAVI, ARVI, EVI, LAI, NDWI, GNDVI ve vb.)
Ortofoto haritalarının oluşturulması, toprak analizi, sulama verimliliğinin değerlendirilmesi, 3D arazi modellemesi
Hayvan sürülerinin izlenmesi
Altyapı envanter sayımı ve hasar tespiti
TASARRUF

KULLANIM AVANTAJLARI

Düşük maliyeti (havacılıktan daha ucuz ve daha hızlı) nedeniyle orta ve küçük işletmeler için hizmetlerin kullanılabilirliği
Güçlü GBS araçları sayesinde yüksek hızda ve doğrulukta araştırmalar
Manuel yönteme göre daha ekonomik ve daha güvenli püskürtme yöntemi (%60'a varan tasarruf)
Maksimum verimlilik için tarlaların gece vakti bitki koruma ürünleri ile ilaçlanması
OPERATÖRÜN GÖRÜŞALANI DIŞINDA UÇUŞ YAPMA İMKÂNI
ABR Ecosystem kapsamında tarımsal insansız çözümlerin kullanılması, sektör için yeni ufuklar açmaktadır.
MAKSİMUM OTOMASYON

KULLANIM POTANSİYELİ

Drone'ların tarımda kullanılması, endüstrideki birçok süreci otomatikleştirmeyi ve böylece kırsal alanlardaki işgücü kıtlığı sorununu çözmeyi mümkün kılıyor.
İşlerin yapımının planlanması ve kontrolü
Süreçlerin otomasyonu
Kırsal bölgelerdeki işgücü probleminin giderilmesi
Hasat verimliliğinin ve işletmelerin karlılık seviyelerinin arttırılması