AbrAham technology

Yenilikçi teknolojileri kullanarak ürünler geliştiren bir teknoloji şirketi. Güvenlik, maliyet etkinliği ve kullanılabilirliğe odaklanarak,
insansız havacılığın gerçekten muazzam potansiyelini ortaya çıkaran çözümler sunuyoruz.

Şirketimiz

ABRAHAM TECHNOLOGY, havacılık endüstrisi, devlet düzenlemeleri ve teknoloji alanlarında derin uzmanlığa sahip, 2018 yılında kurulmuş küresel bir şirkettir. 
ABRAHAM TECHNOLOGY'nin stratejik hedefi, insansız havacılık piyasasının ticari ve sosyal potansiyelini en üst düzeyde hayata geçirmektir. 
Havacılık sektörünün önde gelen uzmanları bu konuüzerinde çalışmaktadır. Söz konusu uzmanlar, havacılık endüstrisi için ulusalhava seyrüsefer sistemleri, hava sahası kontrol sistemleri, benzersiz teknolojiler ve çözümler yaratan uzmanlardır.

Misyonumuz

İnsansız havacılık piyasasının potansiyelini hayata geçirerek, devletler, iş dünyası ve vatandaşlar için yeni değerler yaratmaktır.

Vizyonumuz

İnsansız havacılık endüstrisi, muazzam potansiyele sahip bir pazardır.

Bu pazarın enönemli bileşenleri:

Urban Air Mobility («Şehir Hava Mobilitesi»), şehirlerde ve banliyö bölgelerinde alçak irtifalarda* otomatik insansız hava araçları (İHA) kullanan yolcular ve yükler için verimli ve güvenli hava taşımacılığ ısistemidir.

Flying Car and Autonomous Aircraft Research. Jan 2019 raporunda Morgan Stanley, bu sektörün 2040 yılına kadar 1,5 trilyon dolara kadar büyüyeceği tahmininde bulunmuştur.

Advanced Air Mobility («Gelişmiş Hava Mobilitesi»), Şehir Java Mobilitesi konseptinin İHA kullanım senaryolarına dayalı şehir ve banliyö ortamının ötesine geçen gelişmedir, özellikle:
 
– Şehirlerarası ulaşım
– Şehir dışı alanlarda kamusal ve ticari hizmetler
– Özel İHA'ların şehir dışında güvenli kullanımı
– İHA'nın şehirler ve banliyöler dışında kullanımına ilişkin diğer senaryolar 

Bu pazarın potansiyelini gerçekleştirmek için bir takım sorunların çözülmesi gerekmektedir:

– İHA uçuş kontrol sistemi için tam teşekküllü ve güvenli bir altyapının oluşturulması ve piyasaya sürülmesi
– İHA uçuşlarıyla ilgili devlet düzenlemeleri konusunun çözülmesi
– Sistemin temel bileşenlerinin teknolojik imkânlarının geliştirilmesi («Dronlar», navigasyon sistemleri, iletişim sistemleri ve vb.)
– İHA teknolojilerinin ve bunlara dayalı yeni hizmetlerin halk tarafından kabul edilmesi, özellikle güvenlik, ekoloji ve vb. alanlarda.
– Yeni piyasa katılımcıları için maliyet etkinliğin sağlanması

Çözüm: Bizim bakış açımıza göre, yukarıdaki sorunları çözmek ve büyük ölçekli insansız havacılık piyasasını «başlatmak» için yapılması gerekenler şunlardır

– Geniş bir yelpazedeki farklı «oyuncuları» bir araya getiren açık bir Ekosistem olarak inşa etmek...
– ... bunun için modern UTM * sistemine dayalı bir Ekosistem «platformu» oluşturarak devreye almak;
– Söz konusu platformun mimarisini ve tasarımını, insanlı havacılığın temel teknolojileriyle başlangıçtan itibaren uyumlu olmasını sağlamak, (Bunlar, düzenleyici şartlara uyumu, uçuş güvenliğini, veri güvenilirliği ve tüm sistemin başlatılabilmesi için hayati öneme sahipdiğer parametreleri sağlayacaktır.).  

*UTM — dijital altyapıyı ve yüksek düzeyde otomasyona sahip hizmetleri birleştiren ve İHA'ların («dron’ların»)
«düşük irtifada» güvenli şekilde uçmasını sağlayan bir sistemdir.

Ekibimiz

Stanislav Koçkin
Kurucu ortak
Genel müdür
İktisat Bilimleri Doktoru
Nurid Aliyev
Kurucu ortak 
Svetlana Ryazantseva
İcra Müdürü
Avaya ve OKI Şirketlerinde Genel Müdür ve İş Geliştirme Müdürü olarak 25 yılı aşkın deneyim. Federal Hazine, Federal Vergi İdaresi, Anti monopol Komitesi, Moskova Hükümeti için büyük projelerin yöneticisi.
Aleksey Pikuza
Finans Müdürü
Alfa Bank ve Credit Suisse, PWC, Veles Capital şirketlerinde finans ve yatırım yöneticisi olarak 19 yılı aşkın deneyim. 
Rusya Federasyonu'nda finans kurumlarının gelişimine yönelik büyük projelerde yer almıştır.
Sergey Rog
Teknoloji Müdürü
RF Savunma Bakanlığı, Federal Hazine, Ulaştırma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Devlet Şirketi «Rostec», «Voentelecom», IBS Grubunda teknoloji direktörü vebüyük projelerin lideri olarak 20 yıldan fazla deneyim.
Gamid Kostoyev
Pazarlama Direktörü
Accenture, Microsoft, SAPAG, Luxoft, Rosatom, IBS Grup Şirketlerinde Pazarlama Müdürü olarak 28 yılı aşkın deneyim.

Şirkette Baş Tasarımcılar Konseyi çalışmaktadır.

Hükümet yetkilileri, bilimsel enstitüler ve diğer kuruluşlarla etkileşim kurmak için Şirkette 2020 yılının yaz aylarında Bilimsel ve Teknik Konsey oluşturulmuştur ve hala çalışmaktadır.