ENERJİ SEKTÖRÜ

Enerji sektöründeinsansız hava araçlarının kullanılması, altyapı ve envanter denetimleri için enetkili çözümdür. 

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN EKOSİSTEM

ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN FAYDALARI  

Günümüzde daha fazla enerji şirketi, altyapıyı denetlemenin ekonomik açıdan avantajlı ve güvenli bir yolu olması nedeniyle, görsel denetim için insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaktadır. İHA'lar, güç hatları ve direklerinin, bitki örtüsü ile kaplanması, kuş yuvaları, yıldırım düşmesi,
pas / korozyon ve hasarlı cıvataların olup olmadığını tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca, modern insansız hava sistemleri (İHS) sayesinde enerji şirketleri, varlık bilgilerini dijitalleştirebilir, acil durumları izleyebilir ve şantiyelerin haritasını çıkarabilir.

Bununla birlikte İHA kullanımının sunmuş olduğu olanaklar tam anlamıyla ortaya çıkartılmış sayılmaz.Örneğin operatörün görüş alanı dışında dronların uçmasının yasak olması ve buna karşın arazi yer şekilleri nedeniyle mobil ekibin İHA güzergâhı boyunca eşlik etmesinin imkansız olması dolayısıyla, uzun mesafeli havai enerji hatları üzerindeki uçuşlarda hala insanlı uçaklar kullanılmaktadır. Tüm bu faktörler, bu tür denetimlerin İHA'lar kullanılarak yapılmasının uygunluğu ve ekonomik verimliliğine güçlü bir şekilde etki etmektedir.  

ABR AirChannel UTM insansız hava trafik kontrol sistemi, bu tür uçuşların otonom olarak yapılmasına izin verecek ve böylece insansız hava araçları sistemlerinin kullanımından ek faydalar sağlayacaktır. 

ABR Ecosystem insansız yazılım ve donanım sistemleri, gerçek zamanlı olarak derin öğrenme sinir ağlarını kullanarak verileri analiz etme imkanı sağlar ve entegre ekosistem hizmetleri, fotogrametri programları ve GBS araçlarıyla görüntülerin sonradan işlenmesine izin verir. Bu çözümler sayesinde görüntüler kolayca sıralanabilir ve görüntünün nerede çekildiği ve elektrik hatlarındaki tam konumu hakkında doğru bilgiler sağlayan ayrıntılı raporlar oluşturulabilir.

ABR ECOSYSTEM

KAPSAMLI ÇÖZÜM

Yetkilendirilmiş İHA uçuşlarının görüş alanının ötesi de dahil olmak üzere otonom modda gerçekleştirilmesi
Altyapının durumunu değerlendirme ve denetleme süresini azaltmaya imkan tanıyandüzenli operasyonel uçuşları gerçekleştirebilmek için modern insansız sistemler
Yapıların ve arazinin doğru 3B modellerinin, dijital topografik planların, ortofoto haritaların tam ve doğru şekilde oluşturulması ve ayrıca termal görüntüleme ve kızılötesi çekimler vasıtasıyla kusurların tespit edilmesi.
ABR Droneport otonom modda çalışabilen mobil otomatik İHA'ların park ve yer hizmetleri sistemleri.
ABR Ecosystem hakkında
DENETİM SÜREÇLERİNİN MAKSİMUM OTOMASYONU

AVANTAJLARI

Elektrik direklerinin, hatlarının ve destekleyen altyapı sistemlerinin denetim süreçlerine IHS entegrasyonuyla daha düşük maliyetler
Ulaşılması zor yerlere kolay erişim
Personel sağlığı risklerinin azaltılması
En doğru verileri toplamak için yüksek kaliteli resimler ve videolar
Enerji şirketlerinin kritik öneme sahip altyapısının ötesinde durumsal farkındalık
ABR AirChannel UTM hakkında

ABR AIRCHANNELUTM, DOĞRUDAN GÖRÜNÜR ALANLAR DIŞINDA GÜVENLİ YETKİLENDİRİLMİŞ UÇUŞLAR YAPMA İMKÂNI SAĞLAR VE İNSANSIZ HAVACILIK KULLANIMINDAKİ POTANSİYELİ TAMAMEN ORTAYA ÇIKARIR.