DEVLETLER İÇİN

Yeni ve yenilikçi bir endüstrinin yaratılması

ADVANCED AIR MOBILITY

GELİŞMİŞ HAVA MOBİLİTESİ

Bugün havacılık, yeni bir çağın başlangıcındadır.Şehirlerde ve bölgelerde geleneksel ulaşıma sürdürülebilir alternatifler yaratma fikri, hızlı ve uygun maliyetli ulaşımı hedefleyen yenilikçi Advanced Air Mobility (AAM) ulaşım sisteminin geliştirilmesine yol açmıştır. Kentsel Hava Mobilitesi (UAM-Urban Air Mobility) konseptine dayanan AAM, kentsel ortamlarla ilgili olmayan seçeneklerini içeren gelişmiş bir sürümüdür. AAM'nin geliştirilmesi, insansız endüstri için yeni ve benzersiz fırsatlar açacak veulaşım sistemlerinde ve küresel ekonomide önemli değişiklikler gerçekleştirecektir.

AAM’de standart olarak, çevre dostu, kısa menzilli, pistten bağımsız ve son derece yüksek otomasyon seviyesine sahip eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) dikey iniş-kalkış hava araçları kullanılmaktadır. AAM'nin gelişimi sayesinde hem büyük şehirlere hem banliyölere hem kırsal alanlara hem de ulaşılması zor yerlere hizmet vermek ve hatta bölge içinde şehirden şehre yük ve yolcu taşımak mümkün olacaktır. Zamanla, AAM'nin birçok yönü, ulusal savunma için çift amaçlı insansız sistemler tarafından da kullanılacaktır.

Bu konseptin uygulanması, dijital ve fiziksel altyapı gibi bileşenlerin yanı sıra teknolojiyi hava sahasına entegre etme yollarına dayanmaktadır. Yerel imkânları geliştiren ve güvenli, sağlam ve geniş ölçekte erişilebilir olan son teknoloji ürünü olan AAM ürünlerini ilk sunan ülke, bu alanda dünya lideri olabilir. Bununla birlikte, ekosistemin tüm bölümlerinin birbiriyle uyum içinde gelişmemesi durumunda bu teknolojinin yaygın şekilde yayılma olasılığını ciddi şekilde sınırlayacaktır.

Abraham Technology, yalnızca AAM geliştirme ilkelerini karşılayan değil, aynı zamanda insansız hava aracı sistemlerinin kullanımını kapsamının ötesine taşıyan açık bir ekosistem olan ABR Ecosystem’i kapsamlıbir çözüm olarak sunmaktadır. ABR Ecosystem, lojistikle sınırlı kalmayarak insansız hava araçları kullanımının, verilen görevler için en uygun ve etkili çözüm olduğu tüm alanlarda bir dizi hizmet, servis ve ürün sağlayabilecektir. Ekosistemimizin «kalbi» olan ABR AirChannel UTM insansız hava trafik kontrol sisteminin mevcut HTC sistemleriyle ulusal standart düzeyindeki entegrasyonu, yalnızca ABREcosystem’in değil, ülkenin sivil insansız sanayisinin bir bütün olarak geliştirilmesine yönelik ilk ve en önemli adımdır.

ABR AirChannel UTM, görüş hattı dışında güvenli otomatik uçuşlar yapma imkânı sağlar ve insansız havacılığın kullanımından oluşan potansiyeli tamanlamıyla ortaya çıkarır.
Mevcut hava trafik kontrol sistemleriyle entegre edilmiş ABR AirChannel UTM, kentsel ve bölgesel insansız yük ve yolcu taşımacılığını hayata geçirmeye yardımcı olacaktır.

ABR AirChannel UTM hakkında
SMART CITY CONCEPT

AKILLI ŞEHİR KONSEPTİ

Akıllı şehir (İngilizce Smart City), şehrin iç süreçlerinin yönetiminin basitleştirildiği ve nüfusun yaşam standartlarının iyileştirildiği, nesnelerin İnterneti (IoT) ile birbirine bağlandığı bir iletişim ve bilgi teknolojileri sistemidir.

Basit bir ifadeyle akıllı şehir, hizmet sağlamak ve kentsel sorunları çözmek için modern teknolojiyi kullananbir şehirdir. Akıllı şehirler, daha iyi kararlar almak için verileri ve dijital teknolojileri kullanır. 

Teknolojik gelişmeyle birlikte dron’ların kullanım alanının sınırları sürekli olarak genişlemektedir ve çok yakında akıllı şehirlerde de önemli bir rol oynayacakları açıktır.


TAM ANLAMIYLA İNSANSIZ HAVACILIK HİZMETLERİ SUNMAK VE YENİ FIRSATLAR YARATABİLMEK İÇİN HAVA SAHASINA TAMAMEN ENTEGRE EDİLMELİDİR.

ABR ECOSYSTEM
BU KAVRAMDA İNSANSIZ SİSTEMLERE DAYALI HİZMETLER VERMEK İÇİN GEREKLİ TÜM ELEMANLARI İÇERİR.

ABR Ecosystem hakkinda
ABR ECOSYSTEM

DEVLETLER İÇİN AVANTAJLARI  

Abraham Technology Şirketinin faaliyetleri, bir yandan sosyal misyonun gerçekleştirilmesini sağlarken diğer yandan devlet yetkililerinin üstlenmiş oldukları sorumluluklarını etkin birşekilde yerine getirmesine ve bütçe gelirlerini artırmasına olanak tanır.

Ulusal insansız trafik kontrol platformu
İHA'lara dayalı insansız sistemler ve hizmetler için ulusal pazarın geliştirilmesi
Ülkenin teknolojik olarak büyümesi
Yeni işyerleri
Vergi ve para cezalarından bütçeye gelir sağlanması
GSMH’nin büyümesi
İHA uygulaması

kullanımın faydaları

Doğrudan görüş alanı dışında güvenli uçuşlar düzenleme olasılığı sayesinde devlet kurumlarının İHA'ları aşağıdaki alanlarda kullanmaları, kendi işlerindeki verimliliği önemli ölçüde artırabilecektir:

Arama-Kurtarma operasyonları
Arazi yönetimi ve kadastro
Akıllı şehir izleme
Çevresel koruma
ETKİLİ KONTROL

HAVACILIK KURUMLARI İÇİN FIRSATLAR  

ABR AirChannel UTM'nin ulusal HTC sistemleriyle kolayca entegrasyonu
Bilgi alışverişinin kolaylaştırılması ve hem kullanılan kanallar hem de içerik ve şekil açısından insanlı havacılık standartlarına uygun hale getirilmesi
Uçuş planının doğrulanması ve uçuş izni verme sürecinin optimizasyonu ve otomasyonu
Havalimanlarına yakın altyapı ve hava sahasının güvenliğinin sağlanması  

ABR KOMUTA KONTROL MERKEZİ  

Esnek modüler mimari: merkezi, merkezi olmayan ve karma bir yönetim modeli uygulama imkânı
Ulusal düzenleyicilerin gereksinimlerine uyum ve uyarlama
Bilgi yönetimi alanında gelişmiş teknolojiler ve standartlar (AIM*, SWIM**)
* AIM — Application Implementation Method (hazır uygulamaları devreye alma yöntemi).
** SWIM — System Wide Information Management (sistem çapında bilgi yönetimi).