PETROL VE GAZ SEKTÖRÜ

ABR Ecosystem. Şirketlerin iç iş süreçlerinin verimliliğini artırmak adına insansız hava araçları (İHA) kullanarak çözümler oluşturulmasına yeni bir bakış.

Hem karada hem de açık denizde bulunan petrol ve gaz tesislerinin güvenliği sağlamak ve kesintileri önlemek için sık sık denetim ve bakım yapılması gerekmektedir. Şu anda ulaşılması zor yerleri kontrol etmeninana yöntemleri, işlerin durdurulmasını, iskele kurulmasını veya halat hatlarının monte edilmesini ve ayrıca denetçilerin kameralarla tehlikeli alanlara gönderilmesini kapsamaktadır. Bu süreçlerin lojistiği ve tehlike seviyesi, işlerin durdurulmasından kaynaklanan maliyetlerin yanı sıra net kârı önemli ölçüde etkilemektedir.

Günümüzde petrol ve gaz şirketleri tarafından insansız havacılık sistemlerinin kullanılması, altyapı denetiminde en etkili çözüm olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir. Petrol ve gaz üretimi keşifle başlar. Bu aşamada İHA kullanılması, birincil jeolojik keşif yapma süresinin azaltılmasını ve yer tabanlı araçları veya bir uydu kullanmaktan ziyade daha eksiksiz ve yüksek kaliteli veriler elde etmeyi mümkün kılar.

ABR Ecosystem, bu görevlerle etkili bir şekilde başa çıkmak için eksiksiz ürün ve hizmet yelpazesi sunabilmektedir. Ekosistemimizin önemli bir unsuru olan ABR AirChannel UTM insansız hava trafik kontrol sistemi sayesinde İHA filosunun görüş alanının ötesinde merkezden kontrolü sağlanacak, dolayısıyla insansız havacılığın, petrol ve gaz sektörünün altyapı denetimleri alanındaki tam potansiyelini ortaya çıkarmaya olanak sağlayacaktır.

Sinir ağları ve ABR Ecosystem’e entegre edilmiş fotogrametri ve GBS araçları kullanımıyla jeo-uzaysal verilerin analizi
ABR Ecosystem hakkinda
ABR ECOSYSTEM

KAPSAMLI ÇÖZÜM

Ana boru hatlarının,havşalı boruların, destek altyapısının durumunun değerlendirilmesi ve işleyişinin kontrolünün yanı sıra kuyuların muayenesi
Gaz sızıntısı ve petrol sızıntısı gibi olayların ve potansiyel olarak tehlikeli durumların hızlıca tespiti
Ana boru hatlarının tam ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla güvenlik bölgesi sınırları içinde yasadışı faaliyetlerin tespiti
Hidrokarbon üretim tesislerinin kontrolü ve yataklardaki şantiyelerin durumunun izlenmesi
Ulaşılması zor yerlere küçük yüklerin uygun maliyetle nakliyesi
Çevrimdışı modda çalışabilen ABR Droneport otomatik İHA üs sistemleri
DENETİM SÜREÇLERİNİN MAKSİMUM OTOMASYONU

AVANTAJLARI

Ana boru hatlarının kontrolleri sırasında yüksek hassasiyetli görüntüler elde etmek için görüş alanı dışındaki rotalarda aynı irtifada otonom uçuşların gerçekleştirilmesi (daha doğrusu, insanlı uçaklar kullanılarak havadan yapılan hava resim çekimleri)
Altyapının durumu hakkında güncel ve objektif operasyonel bilgiler
Kaza olasılığının azaltılması ve planlanmamış (acil durum) onarımların ve kazaların sonuçlarının ortadan kaldırılması maliyetlerinin düşürülmesi
Denetim maliyetlerinin azaltılması
Çevresel zararın yanı sıra personel sağlığına yönelik risklerin azaltılması


ABR AIRCHANNEL UTM, GÖRÜŞ ALANI DIŞINDA GÜVENLİ OTONOMUÇUŞLAR YAPMA İMKÂNI SAĞLAR VE İNSANSIZ HAVACILIğın KULLANIMIYLA İLGİLİPOTANSİYELİ TAM ANLAMIYLA ORTAYA ÇIKARIR.

ABR AirChannel UTM hakkinda
İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN EKOSİSTEM

İHA KULLANIM POTANSİYELİ

İnsansız teknolojiler, petrol ve gaz endüstrisindeki birçok önemli üretim sürecinde çok faydalı olabilirler.

Jeolojik keşifler, çekimler ve ortofoto haritaların yanı sıra dijital arazi modellerinin oluşturulmasıyla ilişkili süreçlere IHA’ları dâhil ederek maliyetlerin düşürülmesi
Altyapı denetimi için sürelerin kısaltılması
Topografik haritalar ve 3B modeller oluşturulurken doğruluğun ve verimliliğin artırılması
Petrol ve gaz şirketleri için kritik öneme sahip altyapısının ötesinde durumsal farkındalık yaratılması