TELEKOMÜNİKASYON

Telekomünikasyon şirketleri için insansız havacılık sistemlerinin temel kullanım alanı, telekomünikasyon kule / direklerinin ve ekipmanlarını teknik durumları değerlendirmek ve incelemektir.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN EKOSİSTEM

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

Destekleyici altyapının durumunun düzenli olarak değerlendirilmesi ve işleyişinin kontrolü, telekomünikasyon şirketlerinin enönemli konulardandır. Etkili ve zamanında denetim,Telekom operatörlerine hiçbir ek maliyet getirmeden, sağladıkları hizmetlerinin kalitesini korumalarına ve iyileştirmelerine yardımcı olur.
 
Günümüzde insansız havacılık sistemlerinin kullanılması, altyapı denetiminde en etkili yöntemdir. Son derece güvenli olan veri toplama yöntemi, sektördeki uzmanların ekipmanları ve kablosuz altyapıyı kolayca denetlemelerine yardımcı olur. Güvenlik avantajlarına ek olarak telekomünikasyon şirketleri, kuleleri kontrol etmek için ticari insansız hava araçları (İHA'lar) kullanarak maliyetleri de düşürebilir. Şirketlerin kulelerini kontrol etmek için helikopterlere ve küçük uçaklara yüklü miktarlarda para harcamasına artık gerek yoktur. İHA'ların kullanımı, bir helikopter veya uçağın kalkışını beklemekten çok daha hızlı bir şekilde ekipmanların durumunun ve kulelere verilen hasarların tespit edilmesini sağlar.

İHA KULLANIMINDAN EN BÜYÜK FAYDA, İNSAN İÇİN ULAŞILMASI ZOR ALANLARDA VEYA İNCELENEN NESNELERİN BİRBİRLERİNDEN OLDUKÇA UZAK OLDUĞU DURUMLARDA ELDE EDİLİR.

ABR Ecosystem insansız yazılım ve donanım sistemleri, gerçek zamanlı olarak derin öğrenme sinir ağlarını kullanarak verileri analiz etme imkanı sağlar ve entegre ekosistem hizmetleri, fotogrametri programları ve GBS araçlarıyla görüntülerin sonradan işlenmesine izin verir.

ABRAirChannel UTM insansız hava trafik kontrol sistemi, görüş alanının ötesinde otonom uçuşları mümkün kılarak, telekomünikasyon endüstrisi için İHA'ların tam potansiyelini ortaya çıkarır.

3B modellerin ve dijital ikiz kopyaların oluşturulması
Bulutta denetimlerin planlanması
Telekomünikasyon ekipmanın envanter sayımının yapılması
Telekomünikasyon altyapısının çevrimdışı modunda dikey olarak izlenmesi
MAKSİMUM OTOMASYON

KULLANIMIN AVANTAJLARI

Daha yüksek denetim hızı
Altyapının durumu hakkında güncel ve objektif operasyonel bilgiler
Planlı denetimlerin yanı sıra planlanmamış (acil durum) onarımların da maliyetlerinin düşürülmesi ve kazaların sonuçlarının ortadan kaldırılması
Ulaşılması zor nesnelerin denetlenmesi
Personelin sağlık risklerinin ve iş yükünün azaltılması